1–12 termék, összesen 13 db

 • DJI FPV Combo 489900 Ft
 • DJI Care Refresh (DJI FPV) garancia – 2 évre 118900 Ft
 • DJI FPV Fly More Kit 99900 Ft
 • DJI Care Refresh (DJI FPV) garancia – 1 évre 71900 Ft
 • DJI FPV Gimbal Camera 49550 Ft
 • DJI FPV Battery Charging Hub – akkumulátortöltő 17990 Ft
 • DJI FPV Propeller Guard – propeller védő 8990 Ft
 • DJI FPV Propeller Guard propeller védő 8900 Ft
 • DJI FPV Goggles Antenna (Dual Band) 6990 Ft
 • DJI FPV Landing Gear – leszálló talp 6900 Ft
 • DJI FPV Propeller szett 5490 Ft
 • DJI FPV Top Shell 4990 Ft